Vai direttamente al contenuto

SBS

Servitzios Bibliograficos Sardos

Servitzios Bibliograficos Sardos
     
  
Password ismentigada?
Abònadi como!

Salvatore Satta

Iscritore
Feed RSS RSS novas

Salvatore Satta, iscritore e giurista, est nàschidu in Nùgoro in su 1902. Si est laureadu in Giurisprudentzia in su 1924 cun una tesi chi pertocàt su sistema revocativu fallimentare e est istadu assistente de Antonio Segni. At traballadu in Macerata, Genova, Padova e Roma e in su 1939 si est cojuadu cun Laura Boschian e cun issa at tentu duos fizos. Faghende s´avocadu e su giurista at pubblicadu istùdios giurìdicos meda che su Commentario al Codice di Procedura Civile e Diritto processuale civile. Est gràtzias a sa famìglia sua chi nois connoschimos Salvatore Satta comente romanzieri puru: cando si ch´est mortu, sa famiglia, forroghende in sas cartas de su giurìsta, at agatadu, in mesu de sas paginas de una agenda betza, unu manuscritu de unu romanzu, intituladu Il giorno del giudizio. S´òpera, cumintzada in su 1970, presentat una filera de personàgios chi s´iscritore at pintadu cun una chirca psicologica pinnicosa meda. A cumintzu custu libbru no est istadu calculadu pro nudda dae sa crìtica. A pustis de una pariga de annos invetzes est istadu pubblicadu dae s´Adelfi e est diventadu una chistione mundiali. A dies de oe su romanzu est tradùsiu in deghessete limbas e est cussideradu un´òpera literària de importu mannu

Bibliografia

- De profundis, Milano, Adelphi 1980

- Il giorno del giudizio, Padova, Cedam, 1977-1978

- Il giorno del giudizio, Prefazione di G. Steiner, Nuoro, Ilisso 1999

- La veranda, a cura di A. M. Morace, Nuoro, Ilisso 2002

- L´autografo del giorno del giudizio, edizione critica a cura di G. Marci, Cagliari, Centro di Studi Filologici Sardi/Cuec, 2003

- Soliloqui e colloqui di un giurista, Nuoro, Ilisso 2004

- Il giorno del giudizio, Nuoro, Il Maestrale 2006


Tìtulos in archìviu

Tìtulos in archìviu  
  Padrigali mattutini
  Mia indissolubile compagna
  Il giorno del giudizio
  Canti perduti
  L´autografo de Il giorno del giudizio
  Il giorno del giudizio
  La veranda
  De profundis
  Soliloqui e colloqui di un giurista
  Il giorno del giudizio

Còmpora online

Còmpora online sos libros de Salvatore Satta dae SarIBS
SarIBS - Sardinia Internet Book Store
Cumintzu de pàgina   Stampa Imprenta custa pàgina   Condividi Cundividi
Servitzios Bibliograficos Sardos